Meten is weten

5 juli 2017 10:46

Het prettige aan ingenieurs is dat ze graag objectief feiten analyseren en vergelijken, om zo tot conclusies en aanbevelingen te komen. Hoe meer je weet, hoe beter je advies, hoe beter je oplossing. Het motto ‘meten is weten', is ze op het lijf geschreven. Feiten gedreven mensen zijn prettig om mee te werken.

Oorzaken

Gaswinning in Groningen veroorzaakt verzakkingen en bevingen. Er is aanzienlijke schade. Er is veel discussie over de oorzaak van deze schade. Was het een aardbeving? Was het bodemdaling? Is er sprake van achterstallig onderhoud? Heeft een beving die schade verergerd? Heeft een beving verborgen constructieve fouten onthuld?

Vaststelling

Geen enkel gebouw is hetzelfde, geen ondergrond is hetzelfde. Deze onmetelijk grote variatie maakt het analyseren van schade en oorzaak, laat staan het voorspellen ervan per object een handmatig proces. Tenminste, als er niet geautomatiseerd wordt, als er niet voldoende gemeten wordt.

Inefficiëntie

Door de traagheid en de onduidelijkheid in deze processen lopen emoties, kosten en doorloopduur enorm op. Door de inefficiëntie gaan veel geld, tijd maar ook vertrouwen verloren. We willen minder gas winnen, en meer vertrouwen winnen.

Onbeantwoorde vragen

Met de huidige sensoren van KNMI en TNO wordt de bodem goed gemeten, maar de objecten niet. Er zijn rekenmodellen, maar die zijn theorie. Wat is de werkelijke impact op een specifiek gebouw? Wat is de werkelijke impact in specifieke ondergronden? Waarom verzakt een muur pas na drie aardbevingen? Hoeveel spanning staat er op een constructie en hoeveel kracht kan deze nog hebben? Wat zijn de gevolgen van de laagfrequente golven en de hierdoor veroorzaakte rotaties in gebouwen? Welk effect heeft bodemdaling nu werkelijk?

We meten wel de bodem maar niet de objecten

Gegevens over hoe de bodem beweegt zijn zeker nuttig voor geologen en waterschappen. Eigenaren van woningen, fabrieken en ander vastgoed hebben niets aan data over hoeveel de bodem beweegt. Ze hebben niets aan gegevens over hoe de bodem daalt. Een schaal van Richter zegt ze niets. Voor wat die schaal al waard is in de Groninger situatie.

Het gaat juist om objecten meten

Objecteigenaren willen feiten over de staat van hun eigendommen, wat er mee gebeurt, en wie wat vergoedt. Verzekeraars en ook de NAM (en straks EBN als medeaansprakelijke) die deze schade moeten vergoeden hebben ook alle belang bij duidelijkheid over de impact op deze objecten.
Een nieuw meetsysteem

Feiten over objecten worden niet gemeten met de huidige technologie, niet door KNMI en niet door TNO. Om die werkelijk benodigde feiten te kunnen verkrijgen is aanvullende data nodig. En om die data te verzamelen is een nieuw systeem nodig, bestaande uit drie niveaus:

  1. Sensoren die niet alleen beweging maar ook hoekverandering registreren

  2. Een fijnmaziger netwerk dat individuele panden kan monitoren

  3. Een centraal en open dataverwerkingspunt, waar eenieder die data heeft deze kan aanbieden, waar eenieder die data wil analyseren dit kan doen, en men elkaar kan controleren

Echt weten is juist besturen

Het prettige aan bestuurders is dat ze graag op basis van objectieve feiten beslissingen nemen. Het is een feit dat de bestaande meetnetwerken voldoen voor hun huidige doel: het meten van bodembewegingen bij aardbevingen. Het is echter ook een feit dat ze niet meten waar de grootste behoefte aan is: het vastleggen van de staat van een object en het vastleggen van de schade en de oorzaak daarvan. Op basis van deze geproduceerde data en analyses kunnen bestuurders vervolgens de juiste beslissingen nemen.

Wij zijn OSSG

Het is onze ambitie om het 21e-eeuws sensornetwerk te bouwen dat specifiek in bovenstaande behoeften voorziet. Hightech, onafhankelijk en open, voor objecteigenaren, NCG, NAM, KNMI, TNO en alle andere stakeholders. Het mooie is dat al deze kennis en technologie al in Groningen aanwezig is.
 

page2image10448